Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Khoa, Phòng
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
TT DS KHHGĐ - HỘ SINH 29
TT PHÒNG SINH - HỘ SINH 29
TT SẢN PHỤ KHOA 2 - HỘ SINH 29
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Dược sĩ 3C
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Xét nghiệm 3
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Hộ sinh 3
CSSKPN,BM VÀ GĐ - ĐIỀU DƯỠNG 27A
CSSKPN,BM VÀ GĐ - ĐIỀU DƯỠNG 27B
SỨC KHỎE SINH SẢN - Y HỌC DỰ PHÒNG 4
Hồi sức CC - GÂY MÊ 7
Giải phẩu SL - Gây mê 8
Nguyễn Thị Hoàng My - Gây mê 8
Thực vật - Dược sĩ 19
Dược liệu - Dược sĩ 19
Dược liệu - Dược sĩ 19
Bệnh Nội Khoa - YHDP 5
VS-ATTP - Y HỌC DỰ PHÒNG 3B
VS ATTP - Y HỌC DỰ PHÒNG 3A
Những NLCB của CN M_LN - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
Pháp luật - Cao đẳng Dược sĩ 3C
Số lượt đã truy cập
97138
Số đang truy cập
8

Cán bộ viên chức và Học sinh sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
anh
Ngày 15/4/2014 tại trường Cao đẳng Y tế Huế đã diễn ra Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua khối Đào tạo 3 năm 2014.
TIN NHANH
 Quyết định và Kế hoạch thi TN: Phòng Đào tạo kính gửi Quyết định thành lập Hội đồng và Kế hoạch thi Tốt nghiệp năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Lê Thị Phương Nhi - 16/04/2014
 Công văn cử CB học QLNN: Phòng TC-HC kính gửi Công văn cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 16/04/2014
 Hoãn thao giảng: Bộ phận ĐBCL-GD kính Thông báo hoãn thao giảng của GV Trần Thị Anh ngày 18/4/2014 Phạm Hồng Minh Hoàng - 15/04/2014

Thông báo về việc công bố môn thi và thời gian thi tốt nghiệp năm học 2013 - 2014. >>>Chi tiết ...

Lê Thị Phương Nhi - 15/04/2014
Kết quả thi Tốt nghiệp (phần định hướng chuyên khoa) các lớp Y học dự phòng 3AB >>>Chi tiết... Lê Thị Phương Nhi - 14/04/2014
Phiếu điểm GV Dược tá 28, Dược VLVH 15 và Văn bang 2 khóa 2 - 14/04/2014
 DS theo dõi vắng thao giảng: Bộ phận ĐBCL GD kính gửi Danh sách theo dõi vắng trể các tiết thao giảng tuần 31 và 32 năm học 2013-2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Phạm Hồng Minh Hoàng - 14/04/2014

 Ký kết giao ước thi đua: Phòng TC-HC kính gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Đào tạo 3 năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ.

Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 11/04/2014
 Chế độ độc hại: Phòng TC-HC kính gửi Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh chế độ độc hại năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 11/04/2014
 Bảng phân công nhiệm vụ và CT hành động: BCH Công đoàn kính Bảng phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn và Chương trình hành động năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 11/04/2014

Lịch giảng tuần 33: Phòng Đào tạo kính gửi lịch giảng tuần 33 năm học 2013-2014. <<< Chi tiết..

Nguyễn Thị Nhạn - 11/04/2014
Lịch Lâm sàng tuần 33 : Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 33 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết... Nguyễn Cửu Hải Châu - 11/04/2014
Lịch công tác tuần 33 : PhòngTC-HC kính gửi lịch công tác tuần 33 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết... Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 11/04/2014
 Quyết định công nhận BCH Công đoàn và Ban kiểm tra CĐ: BCH Công đoàn trường kính gửi các Quyết định của LĐLĐ Tỉnh về việc công nhận BCH và Ban kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2014-2018. Chi tiết tại tin nội bộ. Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 08/04/2014
 Quyết định thôi đảm nhận GV khoa Dược và khoa KHCB, Quyết định cử GV BM: Phòng TC-HC kính gửi các Quyết định về việc thôi đảm nhận công tác giáo vụ khoa Dược và Khoa KHCB và Quyết định cử cán bộ đảm nhận Giáo vụ Bộ môn. Chi tiết tại tin nội bộ. Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 07/04/2014
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014, lớp Dược - Y học cổ truyền (VB2) >> Chi tiết ... Lê Thị Phương Nhi - 07/04/2014
Lịch Lâm sàng tuần 32 :Khoa Y kính gửu lịch Lâm sàng tuần 32 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết... Nguyễn Cửu Hải Châu - 28/03/2014
Kế hoạch đón Chủ tịch Hội A.D.S: Phòng NCKH-QHQT kính gửi Kế hoạch về việc đón Chủ tịch Hội A.D.S đến làm việc. Chi tiết tại tin nội bộ.  Trần Thị Ni - 04/04/2014
Lịch trực bảo vệ cơ quan: Phòng TCHC kính gửi lịch trực bảo vệ cơ quan nhân Lễ kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Festival Huế 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 04/04/2014

Quyết định thành lập HĐ TĐG, Ban Thư ký, nhóm công tác chuyên trách và Quyết định cử CB giữ chức vụ Trưởng BP ĐBCLGD và thành lập : Phòng TCHC kính gửi LẠI Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, cử cán bộ giữ chức vụ Trưởng BP ĐBCLGD và thành lập Ban Thư ký, nhóm công tác chuyên trách trực thuộc Hội đồng tự đánh giá. Chi tiết tại tin nội bộ.

Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 31/03/2014
Kết quả thi lại lần 2: Phòng Đào tạo kính gửi Kết quả thi lại lần 2 học kỳ 2 Khối Trung cấp năm 1 năm học 2012-2013. GV theo dõi và làm điểm gửi về Phòng Đào tạo để tổng hợp. <<< Chi tiết... Nguyễn Thị Nhạn - 04/12/2013
Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2013 Nguyễn Văn Nhật - 18/11/2013
Danh sách Email của sinh viên năm thứ I (Cao đẳng điều dưỡng 7ABC, XN2, HS2, DS2) và II (Cao đẳng điều dưỡng 8ABCD, XN3, HS3, DS3ABC) năm học 2013-2014 Ban Biên tập - 18/11/2013
Thông báo về việc triệu tập học viên lớp Cảm tình đảng khóa 8 - 2013 Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 18/11/2013
Thông báo về việc thực hiện Quy chế bệnh viện trong thời gian thực tập tại bệnh viện - 18/11/2013
Kế hoạch hoạt động của bộ phận KĐCL-GD: Bộ  phận KĐCL-GD kính gửi Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 của bộ phậnChi tiết tại tin nội bộ. Phạm Thị Hồng Nhi - 07/11/2013

 

Giới thiệu một số trang web sách Y học

Ban biên tập - 24/02/2010
______________________________________________________________________ Giáo dục đào tạo
Anh Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2014 16/04/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Học sinh - Sinh viên
Anh Thông báo về việc công bố môn thi và thời gian thi tốt nghiệp năm học 2013 - 2014 16/04/2014
Lê Thị Phương Nhi -
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tin tức - sự kiện
Anh Danh sách dự thi Tốt nghiệp Cao đẳng 6ABCD, Dược sỹ 1, Hộ sinh 1, Xét nghiệm Y học 1 và Liên thông 3 môn Điều kiện - Lý luận chính trị 16/04/2014
Lê Thị Phương Nhi -
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tuyển sinh
Anh

Thông báo về việc xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 và các thí sinh là người dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010

15/04/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tổ chức - Đoàn thể
Anh Trong 02 ngày 28 và 29/3/2014, Công đoàn trường Cao đẳng Y tế Huế trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2018. 31/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ NCKH và Hợp tác quốc tế
Anh Đoàn công tác của Hội Lampions đã đến tập huấn về nhi sơ sinh cho sinh viên ngành hộ sinh của Nhà trường. 20/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Văn bản
Anh Kế hoạch thi Tốt nghiệp phần Định hướng chuyên khoa YHDP lớp YHDP3AB và Dược tá 27 08/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Đào tạo liên thông
Anh Trường Cao đẳng Y tế Huế tiếp tục tuyển sinh trung cấp hệ chính quy liên kết đào tạo 27/08/2013
-
Xem các tin khác

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS. Nguyễn Nam Hùng
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web