Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Khoa, Phòng
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
TT DS KHHGĐ - HỘ SINH 29
TT PHÒNG SINH - HỘ SINH 29
TT SẢN PHỤ KHOA 2 - HỘ SINH 29
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Dược sĩ 3C
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Xét nghiệm 3
PHÁP LUẬT - Cao đẳng Hộ sinh 3
CSSKPN,BM VÀ GĐ - ĐIỀU DƯỠNG 27A
CSSKPN,BM VÀ GĐ - ĐIỀU DƯỠNG 27B
SỨC KHỎE SINH SẢN - Y HỌC DỰ PHÒNG 4
Hồi sức CC - GÂY MÊ 7
Giải phẩu SL - Gây mê 8
Nguyễn Thị Hoàng My - Gây mê 8
Thực vật - Dược sĩ 19
Dược liệu - Dược sĩ 19
Dược liệu - Dược sĩ 19
Bệnh Nội Khoa - YHDP 5
VS-ATTP - Y HỌC DỰ PHÒNG 3B
VS ATTP - Y HỌC DỰ PHÒNG 3A
Những NLCB của CN M_LN - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
Pháp luật - Cao đẳng Dược sĩ 3C
Số lượt đã truy cập
105529
Số đang truy cập
12

Cán bộ viên chức và Học sinh sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
anh
Ngày 15/4/2014 tại trường Cao đẳng Y tế Huế đã diễn ra Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua khối Đào tạo 3 năm 2014.
TIN NHANH
 Công văn cử CB đi tập huấn: Phòng TC-HC kính gửi Công văn cử CB tham gia lớp tập huấn Khoa học công nghệ. Chi tiết tại tin nội bộ. Bùi Nguyễn Cẩm hà - 24/04/2014
 Thông báo nộp biên bản các phiên họp: Phòng TC-HC kính gửi Thông báo về việc nộp biên bản các phiên họp.  Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 24/04/2014
 Thay đổi DS Hội đồng duyệt đề cương NCKH: Do lịch công tác đột xuất nên phòng NCKH-QHQT kính gửi thông báo về việc thay đổi Hội đồng, thứ tự duyệt đề cương NCKH năm 2014.  Chi tiết tại tin nội bộ. Đặng Phước Hải - 24/04/2014
 Lịch trực Lễ bảo vệ cơ quan: Phòng TC-HC kính gửi Lịch trực Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 23/04/2014

TB về việc nghỉ làm việc nhân kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5: Thực hiện Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ LĐ TB&XH về việc nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ, Nhà trường thông báo việc nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 như sau: Thời gian nghỉ: từ ngày 30/4 (thứ tư) đến hết ngày 04/5/2014 (Chủ nhật); Thời gian làm bù: ngày 26/4/2014 (thứ bảy).

Nguyễn Văn Nhật - 22/04/2014
 Quyết định và Kế hoạch thi Tốt nghiệp VB2: Phòng Đào tạo kính gửi Quyết định và Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp Văn bang 2 - khóa 1. Chi tiết tại tin nội bộ. Lê Thị Phương Nhi - 21/04/2014
Lịch thi Học kỳ II năm học 2013-2014 các lớp khối Cao đẳng năm cuối >> Chi tiết... - 21/04/2014
Biên bản họp xét thi đua ABC quý I năm 2014: Phòng TCHC kính gửi biên bản họp xét thi đua ABC quý I năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 19/04/2014
Lịch Lâm sàng tuần 34 : Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 34 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết... Nguyễn Cữu Hải Châu - 18/04/2014

Lịch giảng tuần 34: Phòng Đào tạo kính gửi lịch giảng tuần 34 năm học 2013-2014. <<< Chi tiết..

Nguyễn Thị Nhạn - 18/04/2014
Lịch công tác tuần 34 : PhòngTC-HC kính gửi lịch công tác tuần 34 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết...  - 18/04/2014
 Theo dõi vắng trễ: Phòng TC-HC kính gửi Danh sách theo dõi vắng trễ tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 18/04/2014
 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua: Phòng TCHC kính gửi lại Quyết định thành lập Hội đồng thi đua 2012-2013. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 17/04/2014
Quản lý HĐ kính doanh ngoài giờ: Phòng TC-HC kính gửi thông báo về việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định của CBVC. Chi tiết tại tin nội bộ. Nguyễn Văn Nhật - 17/04/2014
Duyệt đề cương năm 2014: Phòng NCKH-QHQT kính gửi Quyết định thành lập HĐ duyệt đề cương và Kế hoạch tổ chức duyệt đề cương NCKH-SKKN năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Trần Thị Ni - 17/04/2014
 Hoàn thiện tự đánh giá: Bộ phận ĐBCLGD kính gửi Thông báo về việc cung cấp dữ lieu hoàn thiện bản Tự đánh giá lần 3. Chi tiết tại tin nội bộ. Phạm Thị Hồng Nhi - 17/04/2014
 Quyết định và Kế hoạch thi TN: Phòng Đào tạo kính gửi Quyết định thành lập Hội đồng và Kế hoạch thi Tốt nghiệp năm 2014. Chi tiết tại tin nội bộ. Lê Thị Phương Nhi - 16/04/2014
 Công văn cử CB học QLNN: Phòng TC-HC kính gửi Công văn cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 16/04/2014
 Hoãn thao giảng: Bộ phận ĐBCL-GD kính Thông báo hoãn thao giảng của GV Trần Thị Anh ngày 18/4/2014 Phạm Hồng Minh Hoàng - 15/04/2014

Thông báo về việc công bố môn thi và thời gian thi tốt nghiệp năm học 2013 - 2014. >>>Chi tiết ...

Lê Thị Phương Nhi - 15/04/2014
Kết quả thi Tốt nghiệp (phần định hướng chuyên khoa) các lớp Y học dự phòng 3AB >>>Chi tiết... Lê Thị Phương Nhi - 14/04/2014
Phiếu điểm GV Dược tá 28, Dược VLVH 15 và Văn bang 2 khóa 2 - 14/04/2014
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014, lớp Dược - Y học cổ truyền (VB2) >> Chi tiết ... Lê Thị Phương Nhi - 07/04/2014
Lịch Lâm sàng tuần 32 :Khoa Y kính gửu lịch Lâm sàng tuần 32 năm học 2013-2014.>>> Chi tiết... Nguyễn Cửu Hải Châu - 28/03/2014

Quyết định thành lập HĐ TĐG, Ban Thư ký, nhóm công tác chuyên trách và Quyết định cử CB giữ chức vụ Trưởng BP ĐBCLGD và thành lập : Phòng TCHC kính gửi LẠI Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, cử cán bộ giữ chức vụ Trưởng BP ĐBCLGD và thành lập Ban Thư ký, nhóm công tác chuyên trách trực thuộc Hội đồng tự đánh giá. Chi tiết tại tin nội bộ.

Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 31/03/2014
Kết quả thi lại lần 2: Phòng Đào tạo kính gửi Kết quả thi lại lần 2 học kỳ 2 Khối Trung cấp năm 1 năm học 2012-2013. GV theo dõi và làm điểm gửi về Phòng Đào tạo để tổng hợp. <<< Chi tiết... Nguyễn Thị Nhạn - 04/12/2013
Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2013 Nguyễn Văn Nhật - 18/11/2013
Danh sách Email của sinh viên năm thứ I (Cao đẳng điều dưỡng 7ABC, XN2, HS2, DS2) và II (Cao đẳng điều dưỡng 8ABCD, XN3, HS3, DS3ABC) năm học 2013-2014 Ban Biên tập - 18/11/2013
Thông báo về việc triệu tập học viên lớp Cảm tình đảng khóa 8 - 2013 Bùi Nguyễn Cẩm Hà - 18/11/2013
Thông báo về việc thực hiện Quy chế bệnh viện trong thời gian thực tập tại bệnh viện - 18/11/2013
Kế hoạch hoạt động của bộ phận KĐCL-GD: Bộ  phận KĐCL-GD kính gửi Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 của bộ phậnChi tiết tại tin nội bộ. Phạm Thị Hồng Nhi - 07/11/2013

 

Giới thiệu một số trang web sách Y học

Ban biên tập - 24/02/2010
______________________________________________________________________ Học sinh - Sinh viên
Anh Lịch học lại lần 2 các môn thiếu điểm khối Trung cấp 21/04/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Giáo dục đào tạo
Anh Kế hoạch thi Tốt nghiệp chuyên ngành Dược sĩ Y học cổ truyền VB2 Khóa 1 21/04/2014
Lê Thị Phương Nhi -
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tin tức - sự kiện
Anh Danh sách dự thi Tốt nghiệp Cao đẳng 6ABCD, Dược sỹ 1, Hộ sinh 1, Xét nghiệm Y học 1 và Liên thông 3 môn Điều kiện - Lý luận chính trị 16/04/2014
Lê Thị Phương Nhi -
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tuyển sinh
Anh

Thông báo về việc xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 và các thí sinh là người dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010

15/04/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Tổ chức - Đoàn thể
Anh Trong 02 ngày 28 và 29/3/2014, Công đoàn trường Cao đẳng Y tế Huế trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2018. 31/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ NCKH và Hợp tác quốc tế
Anh Đoàn công tác của Hội Lampions đã đến tập huấn về nhi sơ sinh cho sinh viên ngành hộ sinh của Nhà trường. 20/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Văn bản
Anh Kế hoạch thi Tốt nghiệp phần Định hướng chuyên khoa YHDP lớp YHDP3AB và Dược tá 27 08/03/2014
-
Xem các tin khác
______________________________________________________________________ Đào tạo liên thông
Anh Trường Cao đẳng Y tế Huế tiếp tục tuyển sinh trung cấp hệ chính quy liên kết đào tạo 27/08/2013
-
Xem các tin khác

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS. Nguyễn Nam Hùng
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web